EEN ADVIESRAAD VOOR DE PARTICIPATIEWET

Dit is een adviescommissie voor de nieuwe Participatiewet voor het college van Burgemeester en Wethouders (niet rechtstreeks voor de gemeenteraad).

De Participatiewet is de nieuwe naam voor de eerdere "Wet, werk en bijstand" (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) tezamen.

De adviesraad heeft twee taken:

1. Gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies geven aan het college van Burgemeester en Wethouders over onderwerpen, die het brede gemeentelijk beleid over de participatie (werk en inkomen en bijstand) betreffen.

2. Algemene belangenbehartiging van de inwoners van Lingewaard, die zijn aangewezen op maatschappelijke ondersteuning waar het betreft werk en inkomen.

Onze naam is "Cliëntenraad Wet, werk en bijstand Lingewaard". De Cliëntenraad is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie.

Wij zetten ons in voor de maatschappelijke belangen van mensen met een uitkering (minimaal inkomen) en het bevorderen van clientenparticipatie in de gemeente Lingewaard, vanuit cliëntenperspectief en een breed scala aan ervarings- en vakkundigheid .

Deze website doet verslag van de werkzaamheden van de Cliëntenraad WWB in de gemeente LINGEWAARD.
Ook willen wij u informeren over actualiteiten en ontwikkelingen in de Participatiwet

Heeft u financiële problemen? Wilt u advies bij een bijstandsaanvraag? Heeft u klachten over een behandeling bij een bijstandsaanvraag?

Heeft u een algemene vraag en/of een opmerking aan of voor ons? Neem dan contact met ons op en schrijf, bel of e-mail ons.

Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe ! 
coalitieakkoord van de Gemeente Lingewaard

Voor een betere sociale samenleving
Visie van de Cliëntenraad Wwb

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZOEKEN OP DEZE SITE

 

Cwwb
p/a Margrietstraat 5
6851 LC Huissen

..................................................

06-41038329

..................................................

email naar CWWB

 

 

Participatiewet 2015