CLIËNTENRAAD
         WET-WERK-BIJSTAND
                      

WERK en INKOMEN - WMO - PARTICIPATIEWET

 

cwwb
wij helpen u, en het is kosteloos

Wie zijn wij?

Onze volledige naam is " Stichting Cliëntenraad Wet Werk en Bijstand Lingewaard".
De Cliëntenraad is een zelfstandige, onafhankelijke vrijwilligersorganisatie.

Wist u dit al?

Was- en strijkservice: een ordinaire bezuinigingsmaatregel

 • 1e - Ongepaste bezuinigingen >Lees meer
 • 2e - Cliëntenraad WWB kritisch over washulp >Lees meer
 • 3e - Was- en strijkservice, waarom wél-waarom niet? >Lees meer
 • 4e - Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Wilt u juridische hulp? >Lees verder
 • 5e - Uitspraak rechtbank over was-en strijkservice Lingewaard
 • 6e - Brief aan gemeenteraadsleden-Waarom (verplichte) was- en strijkservice?
 • 7e - Bezwaarschrift en beroep indienen naar de gemeente, resp. naar de rechtbank
 • 8e - Bezuinigingen WMO gaat ten koste van uren thuishulp en getuigt niet van een effectieve bedrijfsvoering bij de gemeente.


  Jongvolwassenen onterecht in de schulden

 • 1e - Arnhem keerde jarenlang te weinig bijstand uit aan honderden kwetsbare jongeren: ‘Dit is heel wrang’ >Lees meer
 • 2e - Arnhemse raad heeft spijt: geld terug voor jongeren die te weinig bijstand kregen >Lees meer
 • 3e - Slachtoffers Arnhemse mini-toeslagenaffaire worden ruimhartig gecompenseerd, zegt wethouder >Lees meer
 • 4e - Herkent u zich als één van deze jongeren en bent u ook financieel te kort gedaan? >Lees meer
 • 5e - Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Wilt u juridische hulp? >Lees verder


  Vrijwillige(?) ouderbijdrage

 • Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage per 1 augustus 2021 >Lees verder
 • Bijstandsuitkeringen en overige uitkeringsbedragen

  Hoe hoog zijn de uitkeringen ?

  Onze officiele naam luidt: Stichting Clientenraad Wet Werk en Bijstand Lingewaard
  Onder deze naam waren wij 13 jaar actief in de gemeente Lingewaard als adviesraad voor het college van burgemeester en wethouders. Sinds 2020 zijn wij als zelfstandige organisatie verder gegaan. Wij hebben geen vaste verbinding meer met de gemeente Lingewaard. Wij richten ons op de INWONERS van lingewaard.

  • wij willen UITKERINGSGERECHTIGDEN  bijstaan

  • we kijken ook of de gemeente de PARTICPATIEWET goed interpreteert

  • wij helpen inwoners met een MINIMA-UITKERING

  • wij staan inwoners bij met GROTE SCHULDEN (SCHULDHULPVERLENNG) 

  • wij komen op voor uw belangen als het om TOEGANKELIJKHEID gaat

  Bent u afhankelijk van de gemeente voor een uitkering via de participatiewet of een extra bijstand? En blijft u met vragen zitten? Bijvoorbeeld over geleverde dienst of een genomen besluit. Vindt u dat u, of anderen, met een uitkering niet krijgen waar ze recht op hebben? Meld het ons. Wij helpen u dan. 

  Dan kunt u dit kenbaar maken via e-mail: stichting.cwwb@gmail.com (bij voorkeur) ...of telefonisch 06 41 03 83 29 (b.g.g. 026-3251846). Zie ook onder: >CONTACT

  Naar boven

  >>Huishoudelijke hulp

  >>Bezuinigingen

  >>Cliëntenraad WWB kritisch over washulp