CLIËNTENRAAD
         WET-WERK-BIJSTAND
                      

WERK en INKOMEN - WMO - PARTICIPATIEWET

Publicaties


De was de deur uit >Lees meer

WMO en het begrip 'EIGEN KRACHT' >Lees meer

Ongepaste bezuinigingen >Lees meer

Beschut aan het werk? Zelf aanvragen kan ook!


Wat is Beschut werken? Voor wie is Beschut werken bedoeld? Hoe vraag je Beschut werken aan?

Wie kan werken, maar daarvoor wel een beschutte werkplek nodig heeft, moest tot voor kort afwachten totdat de gemeente voor hem of haar een indicatie-advies wilde aanvragen bij UWV. Zelf aanvragen ging niet. Dat kan nu wel!
Om deze mogelijkheid goed onder de aandacht te brengen, is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 28 augustus 2017 een campagne gestart. Onderdeel van de campagne is een website waarop allerlei voorbeelden en informatie te vinden zijn. Een videofilmpje geeft op een eenvoudige wijze uitleg.

Zelf melden

Mensen, die denken dat ze alleen met veel begeleiding of grote aanpassingen kunnen werken, kunnen zich ook zelf bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) melden. UWV onderzoekt of een beschutte werkplek inderdaad  nodig is. Vervolgens moeten gemeenten voor deze werkplekken zorgen.
Veel informatie over wat Beschut werken is en hoe je je kunt aanmelden is op de website beschut aan de bak te vinden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Werkbedrijf Arnhem heet ‘Scalabor’


‘Scalabor’ is de naam van de sociale werkvoorziening in Midden Gelderland. Onder deze nieuwe naam is het werkbedrijf in 2018 gestart. Onder andere medewerkers van Presikhaaf Bedrijven zijn ondergebracht bij Scalabor. >Lees meer
Zijn er problemen met het zoeken, vinden of behouden van werk omdat je een beperking hebt, of andere problemen hebt? Scalabor richt zich op mensen die zonder ondersteuning (nog) geen plek op de arbeidsmarkt kunnen krijgen of behouden.
Mensen met een beperkt arbeidsvermogen, en daarom geen volledige baan kunnen vervullen, vallen onder de Participatiewet. In deze wet is de oude Wet Sociale Werkvoorziening(WSw) opgenomen. Bij Scalabor houden ze hier rekening mee. Zij kijken naar wat je wél kan. Zij begeleiden je bij werk en helpen je bij jouw ontwikkeling.
Ook beschut werken is een onderdeel van het werkbedrijf Scalabor
 
Wij volgen de ontwikkelingen van het werkbedrijf Scalabor en bespreken deze met wethouder en ambtenaren van de gemeente Lingewaard als de arbeidsomstandigheden hiertoe aanleiding geven. Op- en of aanmerkingen hierover zijn welkom.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De gemeente is aan zet

Om in contact te komen met een bepaalde doelgroep moet men niet praten over maar mét de mensen uit de desbetreffende doelgroep,

Daarom hebben wij het college van B&W de navolgende aanbevelingen geadviseerd:

  • Een bijeenkomst voor ouderen moet niet ’s avonds worden gehouden.
  • Bied aan ouderen meer mogelijkheden in een verscheidenheid van woonvormen (multifunctioneel).
  • Verbeter de facilitering (keuzemogelijkheid) in “Langer thuis blijven wonen” en wonen in een “zorgcentrum” of “centrum voor ouderen” (v/h bejaardenhuis).
  • Er moet veel meer aandacht worden besteed aan de sociale cohesie, zoals bijvoorbeeld bij eenzaamheid.
  • Faciliteer in ruime mate de sociale ondersteuning van mantelzorg door tijdelijk professionele hulp (respijtzorg via de AWBZ) in te schakelen.
  • Mantelzorg overkomt je en is in beginsel geen vrijwilligerswerk.
  • Vrijwilligerswerk kan/mag geen verplichting zijn, want dan is het niet vrijwillig.
  • Toon meer waardering voor vrijwilligers.
  • Gemeente, ga naar de mensen toe en laat ze niet naar je toekomen.
  • De dienstverlening door de gemeente moet over de gehele breedte worden verbeterd.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hulpverlenende instellingen zoeken

Wij hebben bij de gemeente er lang op aangedrongen dat er een goed functionerende informatiebron over Lingewaard komt. Er is/was grote behoefte aan een Sociale kaart voor Lingewaard, waarin o.a. gezondheidsinstellingen en alle zorginstellingen in opgenomen worden, die door de gemeente Lingewaard gecontracteerd zijn. Ook andere organisatie's over sport, welzijn en maatschappelijk betrokken partijen moeten in die Sociale kaart te vinden kunnen zijn. Dus een vraagbaak over en voor het gehele sociale domein

De “Sociale kaart Lingewaard” is inmiddels verschenen.
Omdat dit een afgeleide is van de "Sociale Kaart Nederland" is er twijfel of de "Sociale kaart Lingewaard" voldoet aan de gestelde verwachting.
Er is ook een Zorgkaart Nederland. Zoek, vind en waardeer meer dan 123.000 aangemelde zorgaanbieders. Er kan gezocht worden op beroep, organisatie en op plaats.

En niet op de laatste plaats, is er ook nog de Digitale gemeentegids van Lingewaard.