CLIËNTENRAAD
         WET-WERK-BIJSTAND
                      

WERK en INKOMEN - WMO - PARTICIPATIEWET

BIJSTANDSUITKERING EN OVERIGE UITKERINGSBEDRAGEN

Hoe hoog is mijn bijstandsuitkering?

De hoogte van uw bijstandsuitkering hangt onder andere af van uw inkomen. De hoogte van de bijstandsnorm is afhankelijk van uw leeftijd en met wie u samenwoont. Woont u bijvoorbeeld alleen of samen. Wat zijn de bijstandsnormen?

In deze publicatie leest u de uitkeringsbedragen per 1 januari 2022
uitkeringsbedragenjanuari2022

Als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari én per 1 juli van elk jaar worden ook de bedragen voor de volgende uitkeringen aangepast: de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW .
Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

Het wettelijk minimum loon per 1 januari 2022
Per 1 januari 2022 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau.

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.


(Extra) financiële ondersteuning voor minima


BIJSTAND
Wanneer heb ik recht op bijstand?
U kunt bijstand krijgen als u geen werk heeft en geen vermogen.
Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Een schematisch overzicht geeft hierover meer duidelijkheid.

--------------------------
Extra financiële ondersteuning voor minima

Kies regeling: Participatiewet; Meedoenregeling; Kindpakket; Schuldhulpverlening; Collectieve zorgverzekering; Bijzondere regelingen; Goedkope energie; Gratis zelftesten en mondkapjes.

Meedoenregeling: Lees de flyer 2021-2022.
Voor alle mensen, met een minimum inkomen tot 120% van de bijstandsnorm heeft de gemeente Lingewaard een “Meedoenregeling”. Iedereen, die hiervoor in aanmerking komt kan, na goedkeuring, tot een totaal van € 100,- ontvangen.

Kindpakket: Lees de flyer 2021-2022.
Voor kinderen tot 18 jaar is er een “Kindpakket”.
Via een puntensysteem van in totaal 600 punten kan elk kind in een webwinkel leerzame en gezonde activiteiten of leuke dingen kiezen.
Twee punten hebben de waarde van 1 euro. De totale waarde is dus 300 euro.

Doe mee met de “Meedoenregeling“ en het “Kindpakket” 2020.
De Meedoenregeling bedraagt 100 euro per persoon en het Kindpakket bedraagt 300 euro (in natura) per kind. Wil je hier meer over weten? >Lees verder

--------------------------
Vrijstelling gemeentelijke belastingen

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u ook in aanmerking komen voor bijvoorbeeld kwijtschelding van enkele gemeentelijke belastingen. U heeft dan tot uiterlijk de eerste week in april van het desbetreffende jaar de gelegenheid om een verzoek in te dienen bij de gemeente. Op verzoek krijgt u dan een kwijtscheldingsformulier toegezonden dat u na invulling dient terug te zenden. U krijgt automatisch uitstel van betaling tot de gemeente beslist heeft of u wel of niet in aanmerking komt tot kwijtschelding.
Het kwijtscheldingsformulier 2022 kunt u ook downloaden

--------------------------
Andere regelingen

Voor mensen, die in de bijstand zitten heeft de gemeente nog andere regelingen:

 • -Collectieve ziektekostenverzekering. >>Lees verder
 • -Diverse regelingen bijzondere bijstand. >>Lees verder

 • -Ook andere instanties (o.a. Belastingdienst, Waterschap, DUO [Dienst Uitvoering Onderwijs]) hebben in bijzondere gevallen regelingen voor mensen met een minimum inkomen zoals:
 • huurtoeslag; zorgtoeslag; kindgebonden budget; kinderopvangtoeslag; zuiveringsheffing; studiefinanciering.
 • Al deze regelingen moeten door uzelf bij de desbetreffende instantie worden aangevraagd.


  Naar boven


  INFORMATIE-ONZE BIEB

  • Informatiefolder van de Cliëntenraad. >> óf >voorblad en >achterblad
  • Het verschil tussen burgerparticipatie en cliëntenparticipatie >lees verder NB: Participatie = actieve deelname.
  • PARTICIPATIEWET in beeld gebracht (stroomschema).
  • Veelgestelde vragen over de Participatiewet.
  • --------------------------
   Heeft u moeite met lezen of begrijpt u moeilijke woorden niet?

   Er zijn eenvoudige websites waarop moeilijke dingen op een makkelijke manier worden uitgelegd. Bijvoorbeeld daten, DigiD, de OV-chipkaart en een bezoek aan de huisarts.

   --------------------------
   Presentaties door de Cliëntenraad.

   De Cliëntenraad verzorgt op verzoek ook bij uw instelling/organisatie een presentatie over: wie wij zijn, wat wij doen en voor wie wij ons inzetten.
   Informeer hierover vrijblijvend naar de mogelijkheden. Anderen zijn u al voorgegaan.
   Wilt u al een voorproefje over de presentatie?

   --------------------------
   Digitale gemeentegids

   Wilt u informatie over sport, welzijn, gezondheid, werk, advies over bijstand of financiële ondersteuning, etc., etc., uit uw directe omgeving of uit de regio, dan kunt u dit van A tot Z vinden in de digitale gids van de gemeente Lingewaard. 
   Als gemeentegids wordt deze in gedrukte vorm huis aan huis verspreid.

   --------------------------
   Ik wordt 18 jaar en dan?

   Je wordt binnenkort 18 jaar. Dan krijg je te maken met het aanvragen van zorgtoeslag. Ook stopt je kinderbijslag. Kijk wat er allemaal verandert en wat je moet regelen als je 18 jaar wordt. Doorloop de vragenlijst van de Rijksoverheid.

   --------------------------
   De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

   De AVG is de Europese privacywet die de "Wet bescherming persoonsgegevens" vanaf 25 mei 2018 heeft vervangen. Dit heeft gevolgen voor gemeenten bij het omgaan met persoonsgegevens in verband met de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Wet gemeentelijke schuldhulpverelening.
   Wat zijn de verplichtingen van de gemeente en waar heeft u recht op? Klik op het overzicht.

   --------------------------
   WAJONG

   Voor alles wat u wilde weten over Wajong (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten)
   Wajong is voor mensen, die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben. Door deze ziekte of handicap kunnen zij nooit meer werken. Zij hebben recht op Wajong als ze aan de voorwaarden voldoen.

   --------------------------